selt-baumar selt-baumar

Firma PB BAUMAR zrealizowała jako Podwykonawca firmy Adamietz sp. z o.o. prace na inwestycji: „budowa Budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego oraz komunikacja wewnętrzna, parking i infrastruktura wewnętrzna w Opolu, przy ul. Wschodniej.
Zakres prac obejmował ławy, stopy, ściany oporowe i murowe, płyty fundamentowe i stropowe, płyta fundamentowa windy, ściany szybu windy, izolacje.