Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego.

Zakres prac obejmował konstrukcję żelbetową fundamentów, słupów, ścian, schodów.

Suma wylanego betonu ok. 690 m³, suma użytej stali ok. 73,28 ton.