Firma PB BAUMAR zrealizowała jako Podwykonawca firmy Adamietz sp. z o.o. prace na inwestycji: „budowa dwóch nowych budynków magazynowych oraz wykonanie prac rozbiórkowych w istniejącym budynku w Zakładach Produkcyjnych NUTRICIA Spółka z o.o., Opole ul. Jarka z Jemielnicy 1.”
Zakres prac obejmował: słupy żelbetowe, stropy żelbetowe, ściany żelbetowe, płyty żelbetowe, montaż zbrojenia prefabrykowanego, montaż halfenów stalowych, montaż konstrukcji stalowej belek, klatkę schodową, podesty zewnętrzne i balustrady.