Inwestycja: „Rozbudowa wylęgarni drobiu w Magnuszowicach gm. Niemodlin”
Zakres: Roboty budowlane – roboty ziemne, posadzka wraz z podbudowami w hali i części socjalnej. Roboty żelbetowe – fundamenty, konstrukcje nadziemia, zbrojenie, ściany fundamentowe i nadziemia, konstrukcja stalowa, roboty wykończeniowe. Instalacje sanitarne.