BAUMAR – PODWYKONAWCA
Inwestycja: „Roboty budowlane oraz dostawa materiałów budowlanych i urządzeń. Budowa Fabryki ACPD w Dąbrowie Górniczej” (1 faza, 2015 r.)

Inwestycja: „Kompleksowe wykonanie fundamentów żelbetowych wraz z dostawą zbrojenia i betonu dla budowy Fabryki ACPD w Dąbrowie Górniczej (2 faza, 2017 r.)