Firma PB BAUMAR zrealizowała jako Podwykonawca firmy Adamietz sp. z o.o. prace w zakresie robót konstrukcji żelbetowych i robót elewacyjnych na inwestycji : „Budowa Centrum Biznesu jako Kompleksowej Galerii Usług Wspierającej Podmioty Gospodarcze w Opolu przy ul. Wrocławskiej”

Okres realizacji zadania: sierpień 2014 – luty 2015

Zakres prac obejmował roboty żelbetowe fundamentów, konstrukcje żelbetową monolityczną i prefabrykowaną w zakresie ścian, słupów, podciągów, stropów oraz prace elewacyjne.