1. Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej https://baumar.com.pl (dalej „Strona” lub „Serwis”) i odnosi się do wszystkich osób odwiedzających Stronę (dalej jako „Użytkownik”). Poprzez Użytkownika należy rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę lub firmę lub korzystającą z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.
 2. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.
 3. Prawa do Strony przysługują: Baumar Sp. z o.o. S.K z siedzibą przy ul. Lipowej 132, 46-070 Polska Nowa Wieś (dalej „Administrator”). W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam przez Użytkowników danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 4. Dane osobowe Użytkowników, o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą Użytkowników oraz wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania, przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Każdy z Użytkowników, jeżeli dojdzie do przekazania danych, ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez: Baumar Sp. z o.o. Sp. K oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka w celu kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 9. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 10. Więcej szczegółowych informacji Administrator zamieścił w klauzulach służących realizacji obowiązku informacyjnego, które można znaleźć na stronie: RODO

 

Polityka cookies

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony są automatycznie zbierane dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika, podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz rozpoznawanie użytkownika www i śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę, użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

 • Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 • Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 • Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
 • Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 • Ponadto, więcej informacji na temat plików cookies znaleźć można na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Wykorzystanie danych

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie, Usługodawca wykorzystuje w celu:

 • Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.
 • Monitorowania stanu sesji.
 • Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika.
 • Analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

 

Dane administratora danych osobowych

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.: Baumar Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Lipowej 132, 46-070 Polska Nowa Wieś, e-mail: biuro@baumar.com.pl.